Liên hệ

Mình thường được biết đến với nick name là Tịnh Nguyễn hoặc Tịnh Nguyễn Blog. Vai trò của mình là tác giả của blog: Hocban.vnKênh YouTube Hocban.vn

Mình là người dùng của theme Nevo, không phải tác giả. Bạn có thể liên hệ với tác giả Nevo Theme tại website: Nevothemes. Còn nếu bạn có điều gì thắc mắc hoặc trao đổi với mình thì có thể liên hệ qua thông tin bên dưới:

Back to Top